• Urząd Skarbowy w Wieliczce zmienił bank. Od 1 stycznia, operacje gotówkowe obsługuje Łącki Bank Spółdzielczy

  Od dnia 01 stycznia 2016 roku nastąpiła zmiana organizacji obsługi kasowej realizowanej w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wieliczce. Od tego dnia wszelkie operacje gotówkowe będą realizowane za pośrednictwem Łąckiego Banku Spółdzielczego.

  Łącki Bank Spółdzielczy nie posiada filii na terenie gminy Wieliczka w związku z czym nie będzie możliwości odbioru nadpłaty podatku dochodowego w kasie. 
  W związku ze zmianą organizacji obsługi kasowej zachęcamy osoby fizyczne do zgłoszenia aktualnego rachunku bankowego na formularzu ZAP-3 co przyspieszy dokonanie zwrotu nadpłaty podatku dochodowego z zeznania rocznego. W przypadku braku numeru rachunku bankowego w bazie tut. Urzędu zwrot nadpłaty zostanie wysłany przekazem pocztowym, od którego zostanie pobrana stała opłata w wysokości 4,90 PLN.

  Jednocześnie przypominamy, iż z dniem 7 grudnia 2015r. uległ zmianie numer rachunku bankowego właściwego do wpłat pozostałych dochodów z tyt. podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

  NBP O/O Bydgoszcz  27 1010 0055 0201 2260 0007 0000

  Na w/w rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu podatków:
  PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych,
  KP– zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej oraz
  SD – podatku od spadku i darowizn.

  Od wpłat z tytułu podatków i innych należności budżetowych bank nie pobiera prowizji.

  źródło:

  http://goo.gl/Y9ipa5

  BIURO RACHUNKOWE WIELICZKA 

  Share Button
  Post Tagged with
Comments are closed.