1 lutego upływa termin złożenia ZUS IWA

1 lutego upływa termin złożenia ZUS IWA

Dnia 31 stycznia 2016 upływa termin złożenia informacji ZUS IWA przez płatników składek, którzy są zobowiązani wypełnić druk. W związku z faktem, iż 31 stycznia br. przypada w niedzielę, termin na przekazanie informacji upływa 1 lutego 2016 r.

Kto jest zobowiązany do wypełnienia informacji ZUS IWA?

Informację o danych do ustalenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA, za dany rok kalendarzowy zobowiązani są przekazywać płatnicy, którzy spełniają następujące warunki (łącznie):

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od dnia
  • 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej przez jeden dzień
  • w styczniu następnego roku.
  • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych za rok, za który składana jest informacja.
  • byli wpisani do rejestru REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

Wiedeń

Więcej szczegółów na:

http://goo.gl/pcrMA6

Post Tagged with
Comments are closed.