Księgowość uproszczona

KSIĘGOWA WIELICZKA

Większość firm nie potrzebuje pełnej i rozbudowanej księgowości zwanej Księgami Handlowymi (z takim rodzajem księgowości nie poradzi sobie każda księgowa Wieliczka).  W większości przypadków wystarczy jedna z kilka uproszczonych rodzajów księgowości. Rozróżniamy wsród nich następujące rodzaje:

Karta podatkowa

  1. – najprostsza forma prowadzenia rachunkowości, dostępna tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych, które nie zatrudniają pracowników. W ramach tej formy przechowujemy wyłącznie dokumenty sprzedaży (faktury, rachunki, paragony). Ale uwaga – tylko niektóre rodzaje firm mogą prowadzić księgowość w tej formie, dlatego też jest to forma rzadko stosowana. Płacimy jeden określony podatek co miesiąc, w jednej kwocie, zależnej od zawodu i wielkości miasta w który mieszkamy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  – sposób podobny do powyższego, księgujemy wyłącznie dokumenty sprzedaży. Dostępny dla każdego przedsiębiorcy (który nie przekroczył pewnej sumy przychodów w danym roku).

W ramach Ryczałtu ewidencjonowanego oferujemy:

 • prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe niezbędnej dokumentacji podatkowej
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT

Księgowa Wieliczka 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) – w tym rodzaju księgowości księgujemy nie tylko dokumenty sprzedaży ale też dokumenty zakupowe, podatek obliczamy jako różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży, a zakupów. Jest to najczęstrza forma księgowości w przypadku małych i średnich firm.

W ramach KPiR nasze Biuro rachunkowe oferuje:

 • prowadzenie i przechowywanie przez biuro księgi podatkowej – Książki Przychodów i Rozchodów
 • sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT  – w przypadku przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (dotyczy to zakupu samochodów, sprzętu lub licencji o wartości powyżej 3500 zł)
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • przygotowywanie i wysłanie elektronicznie deklaracji rozliczeniowych ZUS
 • przygotowywanie i wysłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych PIT  na potrzeby podatku dochodowego
 • przygotowywanie i wysłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji na potrzeby podatku VAT (np. VAT-7)
 • drukowanie KPiR do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni i przechowywanie wydruków
Biuro rachunkowe Wieliczka

Biuro rachunkowe Wieliczka

Księgowa Wieliczka