Kadry i płace

 

W ramach obsługi Państwa i Waszych pracowników oferujemy następujące usługi:

  • prowadzenie ewidencji pracowników
  • rejestrowanie pracowników w ZUS i ich wyrejestrowywanie
  • sporządzanie list płac
  • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA) – na paskach wynagrodzeń GRATIS
  • sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A)
  • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R) GRATIS