Księgi Handlowe – pełna księgowość Wieliczka

USŁUGI KSIĘGOWE WIELICZKA 

Księgi Handlowe (KH), inaczej zwane „Pełną księgowością” albo „Księgami Rachunkowymi” – w tym rodzaju księgujemy dosłownie każdą operację przedsiębiorstwa, dokumenty sprzedaży zakupu, ale także operacje finansowe – przelewy wychodzące i przychodzące, operacje magazynowe, udziały w firmie, operacje w kasie, podatki itd…

Ze względu na stopień skomplikowania nie każde biuro rachunkowe oferuje takie usługi księgowe Wieliczka

Jest to najbardziej skomplikowana forma księgowości. Wymaga od biura rachunkowego dużej wiedzy i doświadczenia, a także specjalnego oprogramowania aktualizowanego na biężaco wg aktualnych przepisów i ustaw (tak często zmieniających się w naszym kraju).

Dla kogo wymagany jest ten rodzaj księgowości?

Obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych dotyczy kapitałowych spółek prawa handlowego: (spółka akcyjna i z o.o.) oraz  spółek osobowych prawa handlowego (komandytowa i komandytowo-akcyjna). Prowadzenie pełnej księgowości przez spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie osób fizycznych, i same osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą uzależnione jest od spełnienia warunku określonego w Ustawie o rachunkowości, w art. 2 ust. 1 pkt 2. ( osiągnięcia przychodu netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, będącego w walucie polskiej równowartością co najmniej 1 200 000 EURO.)

Od 1 stycznia 2016 r. jednostki gospodarcze, których przychody netto w 2015 r. osiągną co najmniej wartość 5.092.440 zł, będą zobowiązane do prowadzenia pełnej rachunkowości.

 

W ramach Ksiąg Handlowych oferujemy następujące usługi księgowe Wieliczka:

 

  • prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Podatnika w postaci księgi rachunkowej
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat GRATIS

Do zalet prowadzenia tego rodzaju księgowości należą:

  • możliwość szerokiej analizy finansowej podmiotu gospodarczego,
  • bieżące monitorowanie przychodów, kosztów, wydatków oraz innych kategorii

Do wad pełnej księgowości należą:

  • wyższe koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych (w prównaniu to uproszczonej księgowości)
  • skomplikowany i zaawansowany system księgowania, a także dużo droższe koszty służącego do tego oprogramowania
  • obowiązek spełniania wielu wymagań narzuconych przez ustawę o rachunkowości.

W przypadku wątpliwości czy Państwa firma potrzebuje ten rodzaj księgowości lub w przypadku dodatkowych pytań odnośnie innych naszych usług księgowych prosimy o kontakt z naszym biurem rachunkowym.

usługi księgowe Wieliczka

usługi księgowe Wieliczka

usługi księgowe Wieliczka