• Zawieszenie działalności gospodarczej – prawa i obowiązki przedsiębiorcy

    W okresie zawieszenia działalności gospodarczej niektóre obowiązki związane z prowadzeniem księgowości przedsiębiorstwa mogą zostać zawieszone. Zawieszenie działalności nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku sporządzenia remanentu, zamknięcia księgi i ustalenia dochodu. Nie zwalnia także z obowiązku prowadzenia ewidencji przychodu. Za okres zawieszenia, co do zasady, nie musi składać deklaracji ZUS lub VAT.

    Więcej na informacji:

    http://goo.gl/SIz32Z

    Share Button
    Post Tagged with ,
Comments are closed.