Zmiany 2016 – Walka ze śmieciówkami

Rewolucja czeka nie tylko zatrudnionych na podstawie umów terminowych, ale też tych, pracujących na zleceniu, szczególnie, gdy wiąże go więcej niż jedna umowa. Do tej pory składki ZUS trzeba było płacić tylko od jednej, wybranej umowy. Druga była już tylko obciążona składką zdrowotną i zaliczką na podatek.

– Powszechnym było, że zleceniodawca, by uniknąć wysokiego oskładkowania, podpisywał ze zleceniobiorcą dwie umowy, na przykład jedną na kwotę 50 i drugą na 3000 złotych. Oczywiście składki płacił tylko od tej pierwszej, podczas gdy druga już oskładkowaniu nie podlegała. Nowelizacja ma takie praktyki ukrócić – tłumaczyli twórcy projektu.

W myśl nowych przepisów składki odprowadzane będą od wszystkich umów zleceń do kwoty płacy minimalnej, która w przyszłym roku ma wynieść 1850 złotych brutto. Nie będzie już zatem możliwości obejścia przepisów w taki sposób, że pracodawca podpisywał dwie umowy zlecenia i tylko jedna z nich (ta na niższą kwotę) podlegała oskładkowaniu, druga natomiast już nie.

Począwszy od dzisiaj, zleceniodawca zapłaci składki już od obu umów. Jeśli więc wiążą go dwie umowy (na 3000 i 50 złotych), to składki zapłaci od tej na wyższą kwotę, bo tylko ona przekracza płacę minimalną. Z kolei gdyby podpisał trzy umowy zlecenia – dwie na 1000 i jedną na 5000 złotych, to składki obliczane będą od 2000 złotych, a trzecia umowa pozostanie „wolna od ZUS”.

Więcej na money.pl:
http://goo.gl/HhGh5u

Post Tagged with , ,
Comments are closed.