Zmiany 2016 – Dłuższy okres wypowiedzenia

Dotychczas zwolnienie pracownika zatrudnionego na podstawie umowy terminowej było łatwiejsze. Wystarczyło, że spełnione zostaną łącznie dwa warunki:

 • umowa została zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy,
  w dokumencie zawarto zapis, który umożliwia wcześniejsze rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
 • Jeśli umowa jest krótkoterminowa (poniżej 6 miesięcy) lub nie zawiera odpowiedniego zapisu, to Kodeks pracy nie pozwala jej rozwiązać za wypowiedzeniem. Możliwością na wcześniejsze zakończenie współpracy jest rozwiązanie umowy z upływem okresu, na który została zawarta, za porozumieniem stron lub bez zachowania okresu wypowiedzenia (czyli na przykład zwolnienie dyscyplinarne).

  Nowe przepisy zrównają w tym względzie umowę terminową z tą zawartą na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia będzie więc w tym przypadku zależał od długości zatrudnienia i wyniesie:

 • 2 tygodnie, jeśli zatrudnienie trwa krócej niż 6 miesięcy,
  miesiąc, jeśli zatrudnienie trwa co najmniej 6 miesięcy,
  3 miesiące, jeśli zatrudnienie trwa co najmniej 3 lata.
 • Jeśli więc pracodawca będzie chciał wypowiedzieć umowę na czas określony (nawet, gdy została ona zawarta przed 22 lutego 2016 roku), będzie musiał zastosować „nowe” okresy wypowiedzenia.

  Więcej na money.pl:
  http://goo.gl/178lgz

  Post Tagged with ,
  Comments are closed.