Wypłata wynagrodzenia na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się zasady wypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę. Regułą będzie wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez pracownika, a nie – jak jest obecnie – do rąk pracownika. Zmiana w tym zakresie została wprowadzona ustawą z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Więcej na:

https://inforfk.pl/aktualnosci/4095110,Wyplata-wynagrodzenia-na-nowych-zasadach.html

Comments are closed.