Rozliczenie PIT za 2015 rok – obowiązki płatników

Koniec stycznia i lutego jak co roku pozostaje terminami na sporządzenie rocznych informacji i deklaracji przez płatników podatku PIT. Wskazać w nich należy przychody, koszty, dochody i zaliczki należne i faktycznie pobrane od wypłacanych wynagrodzeń i innych wypłacanych w 2015 roku świadczeń.

Do 1 lutego 2016 r. (31 styczeń 2016 r. przypada w niedzielę, więc termin ostateczny przesuwany jest o jeden dzień) przekazać należy:

  • pit-4r – deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
  • pit-8ar –deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
  • ift-3r – informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy.

Powyższy termin dla tych trzech deklaracji jest niezależny od tego, czy druki te zostaną przekazane elektronicznie, czy też w formie papierowej.

W tym samym terminie (1 lutego 2016 r.) przekazywane do urzędu skarbowego muszą być papierowe dokumenty:

  • PIT-11 – informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy,
  • PIT-8C – informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
  • PIT-R – informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich,
  • PIT-40 – roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym
  • IFT-1R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

Więcej na

http://goo.gl/H2CMQh

Post Tagged with
Comments are closed.