Odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. podniesiony zostanie limit, w którym mogą być zaliczane do kosztów odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych. Będzie wynosił on 150 000 zł (art. 23 ust. 1 pkt 4 updof). Do końca 2018 r. limit ten wynosi równowartość 20 000 euro.

Więcej na:

https://inforfk.pl/aktualnosci/4620159,Odpisy-amortyzacyjne-od-samochodow-osobowych-w-2019-r.html

Comments are closed.