• Można szybko sprawdzić kontrahenta dla celów rozliczeń VAT

    Każdy przedsiębiorca ma możliwość weryfikacji swoich kontrahentów pod kątem zarejestrowania do VAT. Jest to szczególnie istotna funkcja dla podatników sprzedających towary w ramach procedury odwrotnego obciążenia w VAT. Niesprawdzenie statusu kontrahenta nie naraża wprawdzie podatnika na odpowiedzialność podatkową, może jednak skutkować pozbawieniem prawa do odliczenia VAT.

    Więcej na:

    goo.gl/EdRNO0

    Share Button
    Post Tagged with ,
Comments are closed.